ทดสอบ11

หนังสือใหม่ พุทธวิธีในการบริหารชีวิต

พุทธศาสนามีมานานแล้ว 2500 กว่าปี พุทธศาสนาสามารถ นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิต ของเราได้ เพื่อความเจริญ ความสุขอย่างแท้จริง